3... 2... 1... Старт! Новата мултифункционалната патека во општина Куманово ги повикува туристите и локалните жители на авантура. Заедно со нашите партнери поминавме низ десеткилометарската патека од „Фрателис Визиана“ до манастирот „Св. Ѓорѓија“ во с. Бељаковце која е наменета за јавање коњи, пешачење, возење велосипеди и четвороцикли.
 
 
Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, која ја имплементираме во соработка со ЛАГ Абер 2015 и останати четири Локални акциски групи.
 
 
 
 
Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).
 
Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.