Денеска присуствувавме на отворањето на новиот пензионерски клуб за активно и здраво стареење во с. Моноспитово, општина Босилово. Највозрасната категорија граѓани од општина Босилово како и Муртино од општина Струмица сега имаат нов простор за подобрување на активниот и здрав начин на живот.

Претседателот на Мрежата за рурален развој на С. Македонија, Петар Ѓоргиевски и градоначалникот на општината, Ристо Манчев ја поздравија сплотеноста на заедницата за реализирање на оваа локална акција.

Акцијата е поддржана од општина Босилово, ДГТ Масон, ДПТУ Унион Мебел Дизајн и Програмата на УСАИД за развој на заедницата, која ја имплементираме во соработка со ЛАГ Беласица Огражден и останати четири Локални акциски групи.

 

 
Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).
 
Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.