Цел на иницијативата: Изградба на уредена јавна површина со потребна урбана опрема, со што ќе се создаде простор за безбедно рекреирање на домашните миленици и промовирање здрави навики

Активности:

  • Расчистување и обележување на градилиштето,
  • Машински ископ и насипување на земја и поставување подлога,
  • Бетонски работи и поставување на павер елементи,
  • Метало-браварски работи,
  • Набавка и монтажа на урбана опрема,
  • Хортикултурно уредување на просторот,
  • Опрема за тренирање и вежбање на домашни миленици

Вклучени локални чинители: општина Штип, ЈКП Исар - Штип, ДППТ Агросмарт ДООЕЛ - Штип, Здружение за заштита на животни Спаси живот - Штип и жителите на Штип

 

 

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.