Цел на иницијативата: уредување детско игралиште како забавен парк во самиот центар на с. Владимирово, односно училиштен двор уреден со содржини за забава на деца, но и место за одмор и  дружење на целото население

Активности:

 • Подготовка на документација;
 • Расчистување на теренот, порамнување и уредување на постелка на бетонска плоча;
 • Бетонирање на АБ плоча;
 • Набавка, транспорт и вградување мрежеста арматура
 • Набавка и поставување гумени плочи на детско игралиште со лепење на рамна, чиста и сува бетонска подлога;
 • Набавка и монтажа на комплет куќичка со кров и ограда со додатни елементи;
 • Изработка и монтажа на клупи за одмор;
 • Изработка и монтажа на корпи за отпадоци;
 • Цртање на забавно едукативни игри во училишниот двор и по надворешните ѕидови на училиштето;
 • Поставување информативни табли;
 • Осветлување на просторот каде се наоѓа елементот за анимација;
 • Набавка на фарби и фарбање на постоечките елементи на детското игралиште;
 • Подготовка на традиционални производи за промотивниот настан.

Вклучени локални чинители: Општина Берово, ЈПКР Услуга, здружение Владимирски Илинденски средби, ЈТД Кладенче, Караџузлиа транспорт ДООЕЛ, Таковски Мат ДООЕЛ, ПЕЛА Милан ДООЕЛ, ООУ Дедо Иљо Малешевски – ПУ Владимирово

 

 

 

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.