Посетите на меѓусекторските советодавни групи се во тек. Денеска, 25-ти јанурари, тимот на Програмата на УСАИД за развој на заедницата беше во Струмица. Тие со претставници од приватниот, граѓанскиот сектор и локалната самоуправа дискутираа за приоритетите на жителите и нивните идеи за тоа како може да се адресираат локалните предизвици.
 
 
 
 
Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).
 
Оваа вест е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.