ЛАГ Абер 2015:

 

ЛАГ Малеш-Пијанец:

 

ЛАГ Плачковица:

 

ЛАГ Беласица-Огражден:

 

ЛАГ Бојмија:

 

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа содржина е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.