ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНТОВИ за изградба на капацитетите и застапување во рамките на граѓанското општество

Програмата има за цел да стимулира соработка помеѓу националните власти и граѓанското општество да се воспостават мерките ЛЕАДЕР на национално ниво или во ИПАРД II, како и да ги поддржи постојните ЛАГ иницијативи и грас рут организациите активни во областа на...