Студиски круг за животната средина во Радовиш

Студискиот круг за животната средина беше инициран во Радовиш! Вчера, 15 млади членови на овој Студиски Круг, се состанаа во Библиотеката, во гимназијата во Радовиш, за да учат заедно и да ги споделат своите ставови и знаења за екосистемите. Членовите на Студискиот...

Обука – Управување со човечки ресурси

Со цел да се реши еден од приоритетните проблеми утврдени меѓу членовите на МРР, се организира дводневна обука на тема „Управување со човечки ресурси“. Членови на RDN се собраа во Демир Капија да научат за принципите на ефикасно управување со луѓе и лидерство, да ги...

Тематски групи на Мрежата за рурален развој на Република Македонија

Тематската работа на МРР претставува примена на пристапот од долу на горе во пракса каде што своите ставови во однос на руралниот развој МРР ги гради преку целосно вклучување на своите членки и други релевантни чинители од руралните средини за да ги постигне своите...

Состанок на тематската група на МРР за Социјална вклученост – Рурална младина

На 26 октомври, во Скопје, беше организиран состанок на тематската група на МРР за Социјална вклученост, подгрупата за Рурална младина. Дваесеттина претставници на граѓанските организации - членки на МРР на СМ, дискутираа за можностите за вработување на младите во...