Известување за резултатите од евалуацијата на апликации поднесени во рамките на програмата за подгрантирање на NAGE проектот за поддршка на граѓански организации во спроведувањето на мали проекти од областа на зеленото претприемништво

Мрежата за рурален развој во Н. Македонија го објавува завршувањето на процесот на евалуација и доделување грантови за програмата за под-грантови за зелено претприемништво на проектот финансиран од ЕУ „Вмрежување и застапување за зелена економија“ (НАГЕ). Повикот за...

Мрежата за рурален развој на СМ објавува повик за поддршка на мали граѓански организации за проектни иницијативи од областа на зелената економија

Мрежата за рурален развој на СМ објавува повик за поддршка на мали граѓански организации за проектни иницијативи од областа на зелената економија. Финансиската поддршка за овој повик за мали грантови е обезбедена од ЕУ проектот „Вмрежување и застапување за зелена...