Јавен повик од Програмата за Мали Грантови во рамки на проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население“

Фондацијата за поврзување на природните вредности и луѓето ЦНВП, во партнерство со Мрежата за рурален развој на Република Македонија и Акција за рурален развој, го спроведуваат проектот „ Национален рурален парламент како глас на руралното население “, во рамки на...

Избрани проекти за поддршка од Програмата за Мали Грантови во рамки на проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население

Повикот од Програмата за Мали Грантови објавен во рамки на проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население“, беше затворен на 15 април, 2018 год. Навремено беа доставени вкупно 44 проектни апликаци кои опфатија 88 граѓански организации кои...