Организирана втората национална обука за одржливо земјоделство и рурален развој

На 20-ти и 21-ви мај, беше организирана втората национална обука за одржливо земјоделство и рурален развој во рамки на проектот „Академија Од фарма до вилушка за зелен Западен Балкан“, финансиран од Европската Унија.

Организирана национална обука за одржливо земјоделство и рурален развој

Во рамки на проектот Академија Од фарма до Вилушка за Зелен Западен Балкан – Нашата заедничка европска иднина (Farm to Fork Academy) беше организирана национална обука за одржливо земјоделство и рурален развој.