Повик 3

„Биди пчелар!“   Апликант: Здружение на жени земјоделки АГРО - ВИНКА Партнер: Здружение за развој, едукација и еколошка етика ПОЛИМАТ 13 Богданци „Магичниот пат на органското производство“ Апликант: Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови ХОРТИ...

Повик 2

Име на проектот: Промоција на Бислимска Клисура „Дојдете!Видете!Уживајте! И зборувајте за убавините на Бислимска Клисура Носител на апликацијата: Здружение на граѓани на Локална Акциона Група за Рурален Развој „ГЛАСОТ НА СЕЛОТО“ Партнер: Центар за рурален развој...

Повик 1

Име на проектот: Едукација на креативна индустрија Носител на апликацијата: Организација на жени „Цвет“ Партнер: Фондација за одржлив економски развој „Преда Плус“ Кратко резиме: Двете партнерски организации одржаа работилници за плетење и везење наменети за младите...

Повик за поддршка на проектни иницијативи на членките на МРР 2

Со цел да обезбеди континуитет на активностите од проектниот механизам, МРР обезбеди поддршка од компонентата за јакнење на капацитетите во рамки на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени. Во таа насока Мрежата објавува втор повик за...

Повик за поддршка на проектни иницијативи на членките на МРР 3

Мрежата за рурален развој на Република Македонија објавува трет повик за поддршка на проектни иницијативи на своите организации – членки. Поддршката за овој повик е обезбедена од проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, во рамки на...

Повик за поддршка на проектни иницијативи на членките на МРР на РМ

Мрежата за рурален развој на РМ објавува повик за поддршка на проектни иницијативи на своите организации – членки. Поддршката за овој повик е обезбедена од проектот „Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки“ финансиран од We Effect. Секој предлог-проект треба...

Повик за поддршка на проектни иницијативи на членките на МРР на СМ

Мрежата за рурален развој на СМ објавува повик за поддршка на проектни иницијативи на своите организации – членки. Поддршката за овој повик е обезбедена од проектот „Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки“ финансиран од We Effect. Секој предлог-проект треба...