A.4.2. – Промоција на платформата за младите од руралните средини од источниот и југоисточниот плански регион

На 16 и 23 Април, 2019 година во општинските сали на Штип и Струмица се оддржаа работилници за промоција на регионалната платформа за младински прашања односно на Декларацијата за вмрежување и соработка која беше потпишана од 13 невладини организации со цел да се...

06.03.2019 A.4.1. – Работилница за вмрежување на младите од источен и југоисточен плански регион

На 06 Март, 2019 година во хотел Сириус се одржа работилница за претставници од невладини организации од источниот и југоисточниот регион со цел дефинирање на заеднички проблеми и предлози за решенија кои се од важност за младите луѓе. Во текот на имплементирање на...

A 2.2 Европски образовни програми

На 29 Јануари и 05 Февруари 2019 година во Штип и Струмица беа одржани работилници за програмите за образование на ЕУ, како дел од активноста А.2.2 од проектот "Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ“. Целните корисници...

Форуми за кариерно советување

На 11 и 12ти Декември 2018 во Штип и Струмица како активност на проектот „Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во Еу“ се одржаа средби за кариерно советување за млади. На работилниците присуствува повеќе од  130 млади од источниот и југисточниот...

Работилници за социјална вклученост на младите

Во тек на Октомври 2018 година, преку проектот „Младите од руралните средини за ЕУ интеграција на Македонија“ се одржаа 5 работилници во средни училишта во Источниот и Југоисточниот регион и тоа во Штип, Радовиш, Струмица, Берово и Гевгелија. Целна група беа ученици...

Работилници за врсничка едукација

Штип 16.07.2018 – A 1.3. Работилница за врсничка едукација На 16.07.2018 во Штип се одржа работилница во рамките на проектот Младите од руралните средини за интеграција на Македонија во ЕУ. Работилницата беше дел од активноста за дисеминација на стекнатите знаења од...

Обука за обучувачи

Од 25ти до 27ми Јуни 2018 година во хотел Глигоров во Струмица се одржа обуката за обучувачи  како активност во рамките на проектот. На обуката учествуваа 15 млади луѓе од граѓански организации од источниот и југоисточниот регион . Обуката ја водеа искусни обучувачи и...