Проекти на МРР

Национален рурален парламент како глас на руралното население

   

 

Основни податоци за проектот

Општата цел на проектот е да се зголеми влијанието на руралните ГО и нивното учество во развојот на јавните политики и процеси на донесување одлуки.

Специфична цел на акцијата е да се зголеми капацитетот на руралните ГО за вмрежување и застапување со цел да влијаат на локалните процеси за донесување одлуки.

Периодот на спроведување на проектот ќе трае 30 месеци, почнувајќи од март 2017 година.

Партнери: Фондацијата за поврзување на природни вредности и луѓе (CNVP); Мрежата за рурален развој на Република Македонија (МРР) и Акција за рурален развој (АкРРа)

Донатор: ЕУ преку програмата ИПА за граѓанското општество и медиумите 2015

Реализирани седум тематски работилници

Седум тематски работилници се одржаа во седум плански региони, како дел од проектот "Национален рурален парламент како глас на руралното население". Целта на работилниците беше да се идентификуваат приоритетните теми во секој плански регион, кои подоцна агрегирани на...

Прочитај повеќе...

Тренинг на руралните граѓански организации за подговка на кратки документи за политики

Подготовката на кратки документи за политики беше со цел да се зголеми капацитетот на руралните граѓански организации за вмрежување и застапување, со цел да се влијае врз процесите на локално одлучување. Активноста вклучуваше тренинг на избраните граѓански организации...

Прочитај повеќе...

Граѓанскиот сектор активно ќе се вклучи во креирање политики за рурален развој

Претставници на повеќе од 40 граѓански организации од Западна и Источна Македонија, кои работат на различни теми во областа на руралниот развој, се собраа на двете обуки во Источна и во Западна Македонија, организирани од страна на проектот „Национален рурален...

Прочитај повеќе...

Регионално вмрежување и споделување на најдобри практики во политиките за рурален развој

На 24 ноември, 2017 год. во хотелот „Буши“ во Скопје, тимот на проектот “Национален рурален парламент како глас на руралното население” организираше работилница посветена на „Регионално вмрежување и споделување на најдобри практики во политиките за рурален развој“....

Прочитај повеќе...

Прв Национален рурален парламент во Република Северна Македонија

Во периодот од 12 – 14 јуни, 2019 год., во Република Северна Македонија беше организиран првиот Национален рурален парламент, следејќи го позитивниот пример на европските земји кои години наназад организираат рурални парламенти како ефикасен процес на вклучување и...

Прочитај повеќе...

САЕМ НА МЕДОТ СТРУГА 2018 03-05 август 2018,Градски плоштад,Струга

“САЕМ НА МЕДОТ СТРУГА 2018”, традиционално ќе се одржи по четврти пат, во деновите од 03-05 август 2018г.,на Градскиот плоштад во Струга. На Саемот земаат учество голем број искусни и докажани пчелари од целата наша земја,како и пчелари од соседните земји...

Прочитај повеќе...

Регистар на активни граѓански организации за рурален развој

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население“,финансиран од Европската Унија, во текот на август и септември, спроведе теренско истражување во 8-те плански региони во Република Македонија, со цел да се идентификуваат активните граѓански...

Прочитај повеќе...

Граѓанските организации ќе работат заедно за да ги подобрат политиките за рурален развој

Почнувајќи од 30 мај 2017 година. до денес, проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население - НПР", организираше 4 средби со граѓанските организации во четирите плански региони: југоисточен, источен, југозападен и полошки регион, со цел да ги...

Прочитај повеќе...

Средби со граѓански организации на тема „Заедно до подобри политики за рурален развој“

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население – НРП“, финансиран од Европската Унија, во текот на мај/јуни, 2017 год. ќе организира 8 еднодневни средби за граѓански организации кои работат во полето на руралниот развој, во секој од планските...

Прочитај повеќе...

Отворање на проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население“ финансиран од ЕУ

Фондацијата за поврзување на природни вредности и луѓе во соработка со МРР на РМ (Мрежа за рурален развој на Република Македонија) и АкРРа (Акција за рурален развој), на 10 април, во ЕУ Инфо центарот, го одбележаа отпочнувањето на проектот „Национален рурален...

Прочитај повеќе...

Избрани проекти за поддршка од Програмата за Мали Грантови во рамки на проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население

Повикот од Програмата за Мали Грантови објавен во рамки на проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население“, беше затворен на 15 април, 2018 год. Навремено беа доставени вкупно 44 проектни апликаци кои опфатија 88 граѓански организации кои...

Прочитај повеќе...

Јавен повик од Програмата за Мали Грантови во рамки на проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население“

Фондацијата за поврзување на природните вредности и луѓето ЦНВП, во партнерство со Мрежата за рурален развој на Република Македонија и Акција за рурален развој, го спроведуваат проектот „ Национален рурален парламент како глас на руралното население “, во рамки на...

Прочитај повеќе...

10. проект: Фер кон природата

Назив на проектот: Фер кон природата Носител на апликацијата: Здружение на граѓани ЕКОВИТА Партнер: Здружение на производители на органски храна Биовита - Кавадарци Цели на проектот: вмрежување на засегнати страни од агро секторот во руралните средини, (рурални...

Прочитај повеќе...

9. проект: Создавање иницијална листа со традиционални производи за одржливи рурални средини – СИЛОС

Назив на проектот: Создавање иницијална листа со традиционални производи за одржливи рурални средини - СИЛОС Носител на апликацијата: „Здружение за заштита промоција и едукација за храна Слоу Фуд Битола“ - Битола Партнер: Здружение за заштита и промоција на буковската...

Прочитај повеќе...

8. проект: „Економско јакнење на руралните жени од различни етникуми од Источниот и Западниот регион“

Назив на проектот: „Економско јакнење на руралните жени од различни етникуми од Источниот и Западниот регион“ Носител на апликацијата: Здружение на жени земјоделки АГРО-ВИНКА Виница Партенр: Здружение Радика-Де  Дебар Цели на проектот:         Преку воспоставување на...

Прочитај повеќе...

7. проект: ОРГАНСКА ФАРМА – Рурална кохезија за зголемен потенцијал на руралниот туризам и одржлив економски рурален развој

Назив на проектот: ОРГАНСКА ФАРМА – Рурална кохезија за зголемен потенцијал на руралниот туризам и одржлив економски рурален развој Носител на апликацијата: Здружение Креативен центар РУРБАНКУЛТ-­‐Струга Партенр: Здружение на пчелари МАТИЦА 2012 Струга Цели на...

Прочитај повеќе...

6. проект: УСЛУГА+ Финансиско зајакнување на локалните рурални организации преку зголемување на нивните капацитети за испорака на наплатливи услуги кон членството

Назив на проектот: УСЛУГА+ Финансиско зајакнување на локалните рурални организации преку зголемување на нивните капацитети за испорака на наплатливи услуги кон членството Носител на апликацијата: Центар за одржливост и напредна едукација Битола Партнер: Здружение за...

Прочитај повеќе...

5. проект: Јакнење на капацитетите на граѓанските организации заради постигнување повисоко ниво на одржливост и репрезентативна моќ

Назив на проектот: Јакнење на капацитетите на граѓанските организации заради постигнување повисоко ниво на одржливост и репрезентативна моќ Носител на апликацијата: Здружение на производители на градинарски и цвеќарски видови  “ХОРТИ ЕКО”, Струмица Партнер: Здружение...

Прочитај повеќе...

4. проект: Туристички Е-Портал на руралните подрачја од Североисточен регион

Назив на проектот: Туристички Е-Портал на руралните подрачја од Североисточен регион Носител на апликацијата: Здружение за заштита на животната средина културно - историските знаменитости и човековото здравје ИЗВОР Кратово Партнеseр: Здружение ЕКОКРАТЕР КРАТОВО -...

Прочитај повеќе...

3. проект: Преку заеднички пристапи застапување до успешен бизнис за земјоделци во Липково и Старо нагоричане

Назив на проектот:  Преку заеднички пристапи застапување до успешен бизнис за земјоделци во Липково и Старо нагоричане Носител на апликацијата: Мултиетничко и невладино женско здружение – Линда Куманово  Партнер: Фондација за развој на мали и средни претпријатија...

Прочитај повеќе...

2. проект: Доживотно учење за Рурален развој

Назив на проектот: Доживотно учење за Рурален развој Носител на апликацијата: Здружение за унапредување и развој на образованието на возрасни seМрежа за доживотно учење Тетово Партнер: Здружение за рурален развој Локална Акциона Група  ЛАГ Скардус, Јегуновце Цели на...

Прочитај повеќе...

1. проект: Руралните општини и жителите взаемно ја градат довербата и животот во локалната заедница

Назив на проектот: Руралните општини и жителите взаемно ја градат довербата и животот во локалната заедница Носител на апликацијата: Рурална Kоалиција Куманово Партнер: Здружение за развој, едукација и еколошка етика – ПОЛИМАТ 13               Цели на проектот:...

Прочитај повеќе...