Проекти на МРР

Програма на УСАИД за развој на заедницата

                     

 

Времетраење: јуни 2021 – јуни 2026

Имплементатор: Мрежа за рурален развој на Северна Македонија

Партнери: ЛАГ Плачковица, ЛАГ Малеш-Пијанец, ЛАГ Беласица-Огражден, ЛАГ Бојмија и ЛАГ Абер-2015, СЕГ Холдинг

Главна цел: Одржлив развој на руралните средини во Северна Македонија преку зголемена вклученост на локалните чинители во препознавање и приоретизација на вистинските потреби на заедницата – при тоа потпирајќи се на сопствените ресурси и на зголемениот ангажман на јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор во заедничките социо-економски и еколошки иницијативи

Целна група/клучни чинители: општини, чинители во приватниот сектор, граѓански организации, локални граѓански иницијативи, носители на политики, медиуми

Крајни корисници: населението во целните подрачја во три плански региони во државата (Источен, Североисточен и Југоисточен), кои вклучуваат 18 општини

 

 

Компонента 1: Вмрежување и зајакнување

Обезбедена локална поддршка и посветеност преку поврзување со локални и национални чинители во процесот на развој и реализација на локални иницијативи, при што локалните чинители ги користат вештините да го преземат и водат идниот развој на заедницата.

Компонента 2: Мобилизација на локални ресурси за реализација на одржливи развојни модели предводени од локалните чинители

Локалните чинители соработуваат во препознавање и приоретизација на потребите на заедницата за да осмислат и имплементираат решенија кои ги адресираат проблемите и ги мобилизираат потребните ресурси.

Компонента 3: Опсег и пренос на знаење

Програмата поддржува ефективно реплицирање на одржливите развојни модели предводени од локалните чинители во други заедници и региони, споделување на добри практики и промовирање на локални иницијативи и идеи за развој преку иновативни технолошки решенија.

 

 

Оваа веб страна е подготвена од тимот на Програмата на УСАИД за развој на заедницата, имплементирана од Мрежа за рурален развој на Северна Македонија. Содржината на оваа страница не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за Меѓународен Развој или на Владата на Соединетите Американски држави.

За повеќе информации за работата на УСАИД во Северна Македонија, посетете ја веб страницата на УСАИД Северна МакедонијаФејсбук страница или Твитер профил.

Организирани обуки за самоодржливост со потпирање на сопствените ресурси и за зајакнување на капацитетите за мобилизација во заедницата

На 27 и 28 септември 2022 година во Скопје беа реализирани две обуки и тоа обука за самоодржливост со потпирање на сопствените ресурси и обука за зајакнување на капацитетите за мобилизација во заедницата.

Прочитај повеќе...

Реализирана обука за мобилизација на фондови

По извршената анализа за потребите на Локалните акциски групи за обуки и менторство за градење на нивните капацитети, како една од приоритетните беше избрана обука за мобилизација на фондови.

Прочитај повеќе...

ЛАГ Експо 2022 – прв саем за локален развој во државата

На 23 септември, во културниот дом „Ацо Караманов” во Радовиш, се одржа ЛАГ Експо 2022 – саем за локален развој. Овој саем е прв од ваков тип во нашата земја каде низ презентации и панел дискусии претставници на Локалните акциски групи (ЛАГ-ови) од Северна Македонија, Албанија, Србија, Косово и Хрватска ги претставија своите активности и дискутираа за теми поврзани со локалниот развој кои ги засегаат сите рурални заедници.

Прочитај повеќе...

Студиска посета во рамки на ЛАГ Експо 2022

Повеќе од 30 претставници од македонските Локални акциски групи (ЛАГ-ови) Абер 2015, Беласица-Огражден, Бојмија, Малеш-Пијанец и Плачковица како и гости од ЛАГ-ови од Албанија, Србија, Косово и Хрватска беа дел од студиска посета во општините Конче, Демир Капија и Дојран во рамки на ЛАГ Експо 2022.

Прочитај повеќе...

Настан за завршување на заедничка акција за унапредување на развојот на селото Ума

На 3 јуни 2022 година, во селото Ума, општина Гевгелија, се одржа настан по повод завршување на првата заедничка акција во селото Ума, организиран од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, имплементирана од Мрежата за рурален развој на Северна Македонија, во соработка со Локалната акциска група (ЛАГ) Бојмија.

Прочитај повеќе...

Посета на село Ума

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...

Средби со локални чинители со ЛАГ Абер-2015

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).

Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД). Содржината е одговорност на Мрежа за рурален развој на Северна Македонија и не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за меѓународен развој (УСАИД) или на Владата на Соединетите Американски држави.

Прочитај повеќе...

Посета на фондацијата „Прогресив Академија“

 Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...

Средби со локални чинители со ЛАГ Плачковица

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД). Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...

Средби со локални чинители со ЛАГ Бојмија

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...

Средби со локални чинители со ЛАГ Беласица Огражден

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...

Средби со локални чинители со ЛАГ Малеш-Пијанец

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...

Учество на Форум за земјоделски политики 2021

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...

Потпишан Меморандум за соработка за изградба на крак од фекална каналицазија во индустриската зона Барта во Богданци

Индустриската зона Барта во Богданци која се наоѓа на територија на ЛАГ Бојмија ќе добие современа фекална канализација со што ќе се подобри управувањето со отпадни води во индустриската зона и ќе се овозможат подобри услови за живот на локалното население.

Прочитај повеќе...

(ВИДЕО) Приказната на ЛАГ Бојмија

Ви ја претставуваме приказната на ЛАГ Бојмија, еден од партнерите со кои ја имплементираме Програмата на УСАИД за развој на заедницата, кој се залага за рурален развој предводен од локалните жители.

Прочитај повеќе...

(ВИДЕО) Започна со работа меѓусекторската советодавна група во рамки на ЛАГ Малеш-Пијанец

Денеска, 24-ти јануари 2023 година, тимот на Програмата на УСАИД за развој на заедницата присуствуваше на состанок на меѓусекторската советодавна група во рамки на ЛАГ Малеш-Пијанец.

Прочитај повеќе...

Посета на Босилово и Василево со Директорката на Канцеларијата за развој на УСАИД Северна Македонија

На 14 октомври бевме во општините Босилово и Василево, каде заедно со Дон Кармин, директорка на Канцеларијата за развој на УСАИД Северна Македонија ја посетивме заградената депонија во Босилово, како и новиот парк во селото Чанаклија.

Прочитај повеќе...

Организирани обуки за самоодржливост со потпирање на сопствените ресурси и за зајакнување на капацитетите за мобилизација во заедницата

На 27 и 28 септември 2022 година во Скопје беа реализирани две обуки и тоа обука за самоодржливост со потпирање на сопствените ресурси и обука за зајакнување на капацитетите за мобилизација во заедницата.

Прочитај повеќе...

(ВИДЕО) ЛАГ Експо 2022 - прв саем за локален развој во државата

За време на ЛАГ Експо, посетителите присуствуваа на презентации и панел дискусии со претставници на Локалните акциски групи (ЛАГ-ови) од државата како и од регионот - Албанија, Србија, Косово и Хрватска како и на саем со штандови од локални бизниси и граѓански организации кои се наоѓаат на територијата на ЛАГ-овите Абер 2015, Беласица-Огражден, Бојмија, Малеш-Пијанец и Плачковица.

Прочитај повеќе...

ЛАГ Експо 2022 – прв саем за локален развој во државата

На 23 септември, во културниот дом „Ацо Караманов” во Радовиш, се одржа ЛАГ Експо 2022 – саем за локален развој. Овој саем е прв од ваков тип во нашата земја каде низ презентации и панел дискусии претставници на Локалните акциски групи (ЛАГ-ови) од Северна Македонија, Албанија, Србија, Косово и Хрватска ги претставија своите активности и дискутираа за теми поврзани со локалниот развој кои ги засегаат сите рурални заедници.

Прочитај повеќе...

Студиска посета во рамки на ЛАГ Експо 2022

Повеќе од 30 претставници од македонските Локални акциски групи (ЛАГ-ови) Абер 2015, Беласица-Огражден, Бојмија, Малеш-Пијанец и Плачковица како и гости од ЛАГ-ови од Албанија, Србија, Косово и Хрватска беа дел од студиска посета во општините Конче, Демир Капија и Дојран во рамки на ЛАГ Експо 2022.

Прочитај повеќе...

(ВИДЕО) Реализирана заедничка акција на локалните чинители во Пехчево

Благодарејќи на сплотеноста на заедницата и граѓанскиот активизам, успешно заврши заедничката акција за чистење на речното корито на реката Писа во општина Пехчево.

Прочитај повеќе...

Заедно за поубаво Пехчево: Заедничка акција за чистење на речното корито на реката Писа

Успешно заврши заедничката акција за чистење на речното корито на реката Писа во општина Пехчево во рамки на Програмата на УСАИД за развој на заедницата, имплементирана од Мрежата за рурален развој на Северна Македонија, во соработка со Локалната акциска група (ЛАГ) Малеш-Пијанец.

Прочитај повеќе...

Учество на настан за соработка, учење и приспособување, организиран од Проектот на УСАИД за мониторинг, евалуација и учење

На 7 јули 2022 година, претставници на Програмата на УСАИД за развој на заедницата се дел од настанот за соработка, учење и приспособување, организиран од Проектот на УСАИД за мониторинг, евалуација и учење, имплементиран од компанијата Индаго.

Прочитај повеќе...

(ВИДЕО) Реализирана заедничка акција на локалните чинители во село Ума

Во село Ума, општина Гевгелија, Програмата на УСАИД за развој на заедницата го прослави завршувањето на првата заедничка акција во селото во рамки на Програмата.

Прочитај повеќе...

Заедничка акција за унапредување на развојот на селото Ума

На 3 јуни 2022 година, во селото Ума, општина Гевгелија, се одржа настан по повод завршување на првата заедничка акција во селото Ума, организиран од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, имплементирана од Мрежата за рурален развој на Северна Македонија, во соработка со Локалната акциска група (ЛАГ) Бојмија.

Прочитај повеќе...

Градежните работи во Ума се во тек

Градежните работи се во тек за поставување калдрмисана патека во Ума која води од влезот на селото до центарот на ова населено место. Оваа заедничка локална акција предвидува доизградба на дел од главната улица во традиционален стил – калдрма во должина од 185 метри како и поставување специјализирани станици – „боксови“ за одлагање и првична селекција на отпад и чистење на јавниот простор на влезот на Ума со трајно затворање на дивите депонии во селото.

Прочитај повеќе...

Од граѓанска иницијатива до поубав и почист јавен простор во селото Ума

Благодарејќи на вклученоста на локалните чинители, селото Ума во општина Гевгелија ќе добие поубав и почист јавен простор како дел од унапредување на локалниот развој во регионот. Во рамки на Програмата на УСАИД за развој на заедницата, тимот на Мрежа за рурален...

Прочитај повеќе...

Размена на идеи за нови иницијативи за унапредување на руралниот развој во Радовиш и Конче

Дел од чинителите од приватниот сектор во радовишкиот регион и во селото Лубница во општина Конче разговараа со тимот кој ја имплементира Програмата на УСАИД за развој на заедницата. Имено, претставниците од Мрежата за рурален развој на СМ и ЛАГ Плачковица, на чија...

Прочитај повеќе...

Чинителите од Куманово и Старо Нагоричане „се запознаа“ со Програмата на УСАИД за развој на заедницата

Кон крајот на јануари, претставниците на Мрежата за рурален развој на СМ како имплементатор на Програмата на УСАИД за развој на заедницата придружувани од претставникот од ЛАГ Абер-2015 посетија неколку чинители од приватниот сектор кои дејствуваат во општина...

Прочитај повеќе...

Работна средба со Фондацијата „Прогресив Академија“ на тема Програма на УСАИД за развој на заедницата

Претставниците на „Мрежата за рурален развој на СМ“ – имплементатор на Програмата на УСАИД за развој на заедницата остварија работна средба со претставници од Фондацијата „Прогресив Академија“ на која беше разговарано за оваа Програма како и тековните активности и...

Прочитај повеќе...

Програмата на УСАИД за развој на заедницата „пристигна“ и во Карбинци, Конче, Радовиш и Штип

За време на првата заедничката средба со градоначалникот на Општина Карбинци – Виктор Паунов, градоначалникот на Општина Конче – Златко Ристов, градоначалникот на Општина Радовиш – Ацо Ристов и градоначалникот на Општина Штип – Иван Јорданов, беше претставена...

Прочитај повеќе...

Посетите на претставниците на МРР продолжуваат на територија на ЛАГ Бојмија

Продолжуваат средбите со локалните чинители кои се дел од развојот на локалните заедници! Претставниците од Мрежа за рурален развој на СМ како имплементаторски тим на Програмата на УСАИД за развој на заедницата и ЛАГ Бојмија разговараа со сопственици и претставници на...

Прочитај повеќе...

Претставена Програмата на УСАИД за развој на заедницата пред претставници од општините на територија на ЛАГ Беласица Огражден

Една од целите на Програмата на УСАИД за развој на заедницата е да покаже дека рамномерен и одржлив развој на руралните средини е возможен со заедничка соработка на сите локални чинители кои ќе учествуваат во идентификување и приоретизација на вистинските проблеми на...

Прочитај повеќе...

Посета на општините Берово, Пехчево и Делчево со ЛАГ Малеш-Пијанец

Со цел запознавање на локалните чинители во општините Берово, Пехчево и Делчево со Програмата на УСАИД за развој на заедницата, тимот Мрежа за рурален развој на СМ кој ја имплементира Програмата ги посети овие општини и оствари бројни средби.     На средбата...

Прочитај повеќе...

Програмата на УСАИД за развој на заедницата беше дел од Форумот за земјоделски политики 2021

Претставници од Мрежа за рурален развој на СМ кои ја имплементираат Програмата на УСАИД за развој на заедницата, присуствуваа на Форумот за земјоделски политики 2021 кој се одржа на 20 и 21 октомври во Србија на тема зелена агенда за Западен Балкан.

Прочитај повеќе...

Иницијатива „Изградба на крак од фекална канализација во индустриска зона м.в. Барта“ во општина Богданци

Цел на иницијативата: Подобрено управување со отпадните води во индустриската зона Барта преку соработка на локалната заедница, обезбедување услови за одржливост на животната средина и намалување на ризиците по здравјето на населението како и унапредување на атрактивноста на индустриската зона за понатамошни инвестиции и зголемен (локален) економски развој.

Прочитај повеќе...

Иницијатива „Еко-плоштад“ во општина Старо Нагоричане

Цел на иницијативата: Целосна ревитализација, односно уредување и оплеменување на плоштадот на Општина Старо Нагоричане, преку поставување нова урбана опрема, систем за заштеда на електрична енергија потребна за oсветлување на плоштадот и автобуски постојки со информативни мапи за потребите на населението и други посетители, направени од еколошки и реупотребени материјали.

Прочитај повеќе...

Иницијатива „Партнерно уредување на централно подрачје во населено место (Сред село) во село Лубница“ во општина Конче

Цел на иницијативата: Подобрување на инфраструктурата во руралното населено место согласно потребите на жителите

Прочитај повеќе...

Иницијатива „Изграба на парк во село Чанаклија“ во општина Василево

Цел на иницијативата: Подобрен изглед со зелена површина и парк во село Чанаклија, општина Василево и унапредување на квалитетот на животот на населението

Прочитај повеќе...

Иницијатива „Чистење на речното корито на реката Писа“ во општина Пехчево

Цел на иницијативата: Подобрување на состојбата со животната средина преку иницирање соработка и активизам на жителите на општина Пехчево

Прочитај повеќе...

Иницијатива „Мегленија“ во село Ума, општина Гевгелија

Цел на иницијативата: Подобрување на квалитетот на живот на жителите и овозможување услови за туристички развој преку изградба на патна и комунална инфраструктура во село Ума, општина Гевгелија

Прочитај повеќе...