Иницијатива „Чистење на речното корито на реката Писа“ во општина Пехчево

Цел на иницијативата: Подобрување на состојбата со животната средина преку иницирање соработка и активизам на жителите на општина Пехчево Активности: Чистење на речното корито во должина од 420 метри; Депонирање на отстранетиот нанос и органскиот отпад на соодветно...
Реализирана обука за мобилизација на фондови

Реализирана обука за мобилизација на фондови

По извршената анализа за потребите на Локалните акциски групи за обуки и менторство за градење на нивните капацитети, како една од приоритетните беше избрана обука за мобилизација на фондови. За таа цел, на 15 јули 2022 година во Кочани беше организирана ваква обука...
Заедно за поубаво Пехчево: Заедничка акција за чистење на речното корито на реката Писа

Заедно за поубаво Пехчево: Заедничка акција за чистење на речното корито на реката Писа

Успешно заврши заедничката акција за чистење на речното корито на реката Писа во општина Пехчево во рамки на Програмата на УСАИД за развој на заедницата, имплементирана од Мрежата за рурален развој на Северна Македонија, во соработка со Локалната акциска група (ЛАГ)...
Завршена заедничка акција за чистење на речното корито на реката Писа

Завршена заедничка акција за чистење на речното корито на реката Писа

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој...
Учество на настан за соработка, учење и приспособување, организиран од Проектот на УСАИД за мониторинг, евалуација и учење

Учество на настан за соработка, учење и приспособување, организиран од Проектот на УСАИД за мониторинг, евалуација и учење

На 7 јули 2022 година, претставници на Програмата на УСАИД за развој на заедницата се дел од настанот за соработка, учење и приспособување, организиран од Проектот на УСАИД за мониторинг, евалуација и учење, имплементиран од компанијата Индаго. Настанот беше посветен...
Оглас за финансиски асистент на проект

Оглас за финансиски асистент на проект

За успешно реализирање на проектните активности, Мрежата за рурален развој на Северна Македонија има потреба од Финансиски асистент на проект. Опис на работното место: Одговорен за примена на финансиските и административните правила и прописи според процедурите на...

Јавен повик за комерцијализација на Центар за преработка на храна (FOOD HUB) – Пехчево

Мрежата за рурален развој на Северна Македонија, финансиски поддржана од We Effect, во соработка со ИМЕ програмата, отвора јавен повик за комерцијализација на Центар за преработка на храна (Food hub) – Пехчево преку партнерство со бизнис секторот. Цел на повикот...
Настан по повод завршување на првата заедничка акција во селото Ума

Настан по повод завршување на првата заедничка акција во селото Ума

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за меѓународен развој...

Иницијатива „Мегленија“ во село Ума, општина Гевгелија

Цел на иницијативата: Подобрување на квалитетот на живот на жителите и овозможување услови за туристички развој преку изградба на патна и комунална инфраструктура во село Ума, општина Гевгелија Активности: Чистење и трајно затворање на диви депонии во населеното место...
(ВИДЕО) Реализирана заедничка акција на локалните чинители во село Ума

(ВИДЕО) Реализирана заедничка акција на локалните чинители во село Ума

Во село Ума, општина Гевгелија, Програмата на УСАИД за развој на заедницата го прослави завршувањето на првата заедничка акција во селото во рамки на Програмата. На настанот присуствуваа заменик-амбасадорот на САД во земјата – Ерик Мејер, градоначалникот на...