Оглас за краткорочни консултантски услуги на ЕУ проектот Вмрежување и застапување за зелена економија

Мрежата за рурален развој на НМ во соработка со мрежите за рурален развој на Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина  и Хрватска спроведува регионален проект   „Вмрежување и застапување за зелена економија “ финансиран од ЕУ.   За потребите на...

Финансиски асистент на проект

Опис на работното место Одговорен за примена на финансиските и административните правила и прописи според процедурите на Мрежата за Рурален развој на РМ, донаторот и законите и прописите во Република МАкедонија Да врши финансиски активности како што се налози за...

Известување за резултати од евалуација на новинарски стории поднесени во рамки на натпреварот за новинари и медиуми за истражување и промовирање на најдобри зелени економии или еколошки безбедни рурални деловни практики

Мрежата за рурален развој во С. Македонија објавува дека заврши процесот на евалуација и доделување на награда за првопласираната новинарска сторија која се фокусира на концептот на зелена економија и промовира успешен пример на зелени деловни практики. До...

Локален асистент на координатор на работилница за производство на храна (Food hub) за регионот за ЛАГ- Малеш Пијанец- Пехчево

Мрежата за рурален развој на Северна Македонија (МРР на СМ) има потреба од Локален асистент на Координаторот на работилница за производство на храна (Food Hub) за регионот на ЛАГ Малеш Пијанец- Пехчево. Описот на работните задачи и потребни квалификации за...

ПОВИК ЗА НОВИНАРСКИ НАТПРЕВАР

Проектот „Вмрежување и застапување за зелена економија“ (Networking and advocacy for green economy) објавува Повик за новинарски натпревар за новинари и медиуми за истражување и промовирање на најдобри зелени економии или еколошки безбедни рурални деловни практики....

Мрежата за рурален развој на Северна Македонија (МРР на СМ) има потреба од Координатор на работилница за производство на храна (Food Hub)

Мрежата за рурален развој на Северна Македонија (МРР на СМ) има потреба од Координатор на работилница за производство на храна (Food Hub). Описот на работните задачи и потребни квалификации за горенаведената позиција може да ги најдете во прилог на огласот....

Оглас за консултант за администрирање на проекти од програмата за под-грантови на проектот НАГЕ

Мрежата за рурален развој на НМ во соработка со мрежите за рурален развој на Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина  и Хрватска спроведува регионален проект   „Вмрежување и застапување за зелена економија “ финансиран од ЕУ.   За потребите на...

Известување за резултатите од евалуацијата на апликации поднесени во рамките на програмата за подгрантирање на NAGE проектот за поддршка на граѓански организации во спроведувањето на мали проекти од областа на зеленото претприемништво

Мрежата за рурален развој во Н. Македонија го објавува завршувањето на процесот на евалуација и доделување грантови за програмата за под-грантови за зелено претприемништво на проектот финансиран од ЕУ „Вмрежување и застапување за зелена економија“ (НАГЕ). Повикот за...

Втора обука за зелена економија и претприемништво одржана во С. Македонија

Проектот финансиран од ЕУ „Вмрежување и застапување за зелена економија“, организираше уште една обука во С. Македонија, на тема „Зелена економија и претприемништво“, овој пат за претставници на граѓанските организации од источниот дел на земјата. На обуката...

ЕУ поддршка за промоција на зелена економија

На 24 и 25 септември, 21 претставник на мрежите за рурален развој на Македонија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Албанија, Црна Гора и Косово се собраа во Скопје за да ги зголемат своите знаења, вештини и капацитети за управување со своите организации, за да ги...