ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ГРАНТОВИ за изградба на капацитетите и застапување во рамките на граѓанското општество

Програмата има за цел да стимулира соработка помеѓу националните власти и граѓанското општество да се воспостават мерките ЛЕАДЕР на национално ниво или во ИПАРД II, како и да ги поддржи постојните ЛАГ иницијативи и грас рут организациите активни во областа на...

Повик 2

Име на проектот: Промоција на Бислимска Клисура „Дојдете!Видете!Уживајте! И зборувајте за убавините на Бислимска Клисура Носител на апликацијата: Здружение на граѓани на Локална Акциона Група за Рурален Развој „ГЛАСОТ НА СЕЛОТО“ Партнер: Центар за рурален развој...

Повик 1

Име на проектот: Едукација на креативна индустрија Носител на апликацијата: Организација на жени „Цвет“ Партнер: Фондација за одржлив економски развој „Преда Плус“ Кратко резиме: Двете партнерски организации одржаа работилници за плетење и везење наменети за младите...

Повик за поддршка на проектни иницијативи на членките на МРР 3

Мрежата за рурален развој на Република Македонија објавува трет повик за поддршка на проектни иницијативи на своите организации – членки. Поддршката за овој повик е обезбедена од проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, во рамки на...