Мрежата за рурален развој на РМ спроведува проект ,,Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки’’ финансиран од We Effect.

За потребите на проектот, Мрежата објавува оглас за консултант кој ќе спроведе обука за Аналитичко истражување.

Детален опис на работните задачи може да најдете во ToR-от кој може да го најдете во прилог на огласот.

Заинтересираните кандидати да ги достават или испратат своите биографии, финансиска понуда како и декларација за поврзаност со нашата организација во печатена форма во канцеларијата на Мрежата за рурален развој на РМ на адреса: ул. Коста Веселинов 3а, Скопје, или во електронска форма доставете ја на наведените e-mail адреси: vesela.ld@ruralnet.mk и на aleksandar.p@ruralnet.mk

Крајниот рок за аплицирање е 05.05.2020 најдоцна до 16:00 часот.

ToR for consultant for training on Analytical research.pdf