Членство

Членови

Оглас за консултант за менторство и поддршка на под-грантисти и мониторинг и евалуација на грантовите

Мрежата за рурален развој на НМ во соработка со мрежите за рурален развој на Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина и Хрватска спроведува регионален проект „Вмрежување и застапување за зелена економија “ финансиран од ЕУ. За потребите на проектот,...

Прочитај повеќе...

Оглас за консултант за спроведување обука за изготвување на кратки документи за политики и нивно менторирање

Мрежата за рурален развој на НМ спроведува проект ,,Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки’’ финансиран од We Effect. За потребите на проектот, Мрежата објавува оглас за консултант кој ќе спроведе обука за изготвување на кратки документи за политики и нивно...

Прочитај повеќе...

Оглас за консултант за спроведување на обука за Аналитичко истражување

Мрежата за рурален развој на РМ спроведува проект ,,Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки’’ финансиран од We Effect. За потребите на проектот, Мрежата објавува оглас за консултант кој ќе спроведе обука за Аналитичко истражување. Детален опис на работните...

Прочитај повеќе...

Оглас за консултанти за евалуација на проектни апликации во рамки на Грантовска шема

Мрежата за рурален развој на РМ спроведува проект ,,Градење на капацитетите на МРР и нејзините членки’’ финансиран од We Effect. Во рамките на проектот, Мрежата за рурален развој објави повик за поддршка на проектни иницијативи на своите организации – членки. Мрежата...

Прочитај повеќе...

Институционална поддршка на МРР и незјините членки

Шведската организација за развој WeEffect  преку проектот „Институционална поддршка на МРР и незјините членки“, го гради капацитетот на МРР и нејзините рурални членки, жени и мажи, да биде важен придонес во демократските процеси на партиципативно ориентирано...

Прочитај повеќе...

Координативен состанок на ПРЕПАРЕ

Овогодишниот координативен состанок на ПРЕПАРЕ беше одржан на 6ти и 7ми февруари во Рига, Летонија. На собирот присуствуваше претставник на Мрежата за рурален развој на Република Македонија заедно со претставници на организациите членки на ПРЕПАРЕ од 12 различни земји. На дводневниот состанок беа дискутирани сегашните и идни активности на ПРЕПАРЕ. Беа презентирани акциониот план на ПРЕПАРЕ за периодот од 2012 до 2014 година и книгата на ПРЕПАРЕ која веќе беше подготвена и се очекува да биде испечатена најдоцна до мај 2013 год. Учесниците дадоа кратко известување за ситуацијата во рамките на руралниот развој во нивните земји. Тие дискутираа за проблемите со кои се соочуваат нивните земји и споделија свои идеи за можни решенија на одредени ситуации. Имаше повеќе иницијативи за идна заедничка соработка помеѓу организациите членки на ПРЕПАРЕ како и иницијативи за проширување на нивната соработка со други мрежи и организации.

Прочитај повеќе...

ИПАРД Форум

Мрежата за рурален развој на РМ, заедно со Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство, во рамките на кампањата за промовирање на новите измени во ИПАРД програмата, на 4ти април 2013 година во Скопје, организираше форум со наслов „Нови измени во ИПАРД Програмата-подобри можности за користење на европските фондови“. Целта на форумот беше подобро запознавање со промените на ИПАРД програмата, како можност за подобро и поефикасно искористување на европските фондови со цел развој на руралните средини во Македонија.

Прочитај повеќе...