Мрежата за рурален развој на Република Македонија продолжи со спроведување на обуки за економско јакнување на жената од руралните средини на женски здруженија од источниот регион на земјата.. Обуката се одржа на 15ти јуни 2011 година во Виница, со наслов „Пресметување на цена на чинење на производ“ спроведена од доцент др. Александра Мартиновска Стојческа.

(Галерија)

prezentacija 15 juni 2011 за принт

kalkulacija за 15 јуни