Во рамките на тематската група за економско зајакнување на жената во руралните средини, МРР на РМ, во септември 2011, организираше еднодневна обука на жени, припадници на ромската заедница од општина Пехчево. Целта на обуката беше жените да се обучат во изработка на ракотворби и сувенири од волна, со филц техника на обработка на волната. Обуката је спроведе здружението на жени ткајачки Серафим од Берово, со што се постигна и пренесување на знаења и вештини.

(Галерија)