Во Охрид, Македонија, од 30 август до 3 септември се одржа PREPARE собир со учество на над 100 учесници од над 20 европски земји. Главната тема на овој собир беше „Придонес кон интегрираниот развој на руралните средини“. Мрежата за рурален развој на Р. Македонија, заедно со своите членки, го подржа овој собир со свои презентации и учество во работните групи за време на настанот и целосна организација на една од трите теренски работилници.

Во Охрид, Македонија, од 30 август до 3 септември се одржа PREPARE собир (Gallery)