Прв Национален рурален парламент во Република Северна Македонија

Во периодот од 12 – 14 јуни, 2019 год., во Република Северна Македонија беше организиран првиот Национален рурален парламент, следејќи го позитивниот пример на европските земји кои години наназад организираат рурални парламенти како ефикасен процес на вклучување и...

САЕМ НА МЕДОТ СТРУГА 2018 03-05 август 2018,Градски плоштад,Струга

“САЕМ НА МЕДОТ СТРУГА 2018”, традиционално ќе се одржи по четврти пат, во деновите од 03-05 август 2018г.,на Градскиот плоштад во Струга. На Саемот земаат учество голем број искусни и докажани пчелари од целата наша земја,како и пчелари од соседните земји...

Регистар на активни граѓански организации за рурален развој

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население“,финансиран од Европската Унија, во текот на август и септември, спроведе теренско истражување во 8-те плански региони во Република Македонија, со цел да се идентификуваат активните граѓански...

Средби со граѓански организации на тема „Заедно до подобри политики за рурален развој“

Проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население – НРП“, финансиран од Европската Унија, во текот на мај/јуни, 2017 год. ќе организира 8 еднодневни средби за граѓански организации кои работат во полето на руралниот развој, во секој од планските...

Граѓанските организации ќе работат заедно за да ги подобрат политиките за рурален развој

Почнувајќи од 30 мај 2017 година. до денес, проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население - НПР", организираше 4 средби со граѓанските организации во четирите плански региони: југоисточен, источен, југозападен и полошки регион, со цел да ги...

Отворање на проектот „Национален рурален парламент како глас на руралното население“ финансиран од ЕУ

Фондацијата за поврзување на природни вредности и луѓе во соработка со МРР на РМ (Мрежа за рурален развој на Република Македонија) и АкРРа (Акција за рурален развој), на 10 април, во ЕУ Инфо центарот, го одбележаа отпочнувањето на проектот „Национален рурален...