Мрежата за рурален развој на НМ во соработка со мрежите за рурален развој на Србија, Косово, Црна Гора, Албанија, Босна и Херцеговина  и Хрватска спроведува регионален проект   „Вмрежување и застапување за зелена економија “ финансиран од ЕУ.  

За потребите на проектот, Мрежата објавува оглас за:

  • Краткорочен ангажман на консултант кој ќе обезбеди експертиза во развој на решенија за политики базирани на докази со користење на податоци од мали граѓански организации кои практикуваат имплементација на 36 мали грантови од областа на зелената економија во сите земји на Западен Балккан опфатени со проектот за Вмрежување и застапување за зелена економијаДетален опис на работните задачи е наведен во ToR-от кој може да го најдете во прилог на огласот.

Заинтересираните кандидати да ги достават своите биографии и финансиска понуда во печатена форма во канцеларијата на Мрежата за рурален развој на НМ најдоцна до 20.08.2021 год. на адреса: ул. Коста Веселинов 3а, Скопје, или да ги испратат во електронска форма на e-mail адресата: ana.d@ruralnet.mk

b8f_annexiitorglobal_en_evidence based solutions.doc