Програма на УСАИД за развој на заедницата

Времетраење: јуни 2021 – јуни 2026

Имплементатор: Мрежа за рурален развој на Северна Македонија

Партнери: ЛАГ Плачковица, ЛАГ Малеш-Пијанец, ЛАГ Беласица-Огражден, ЛАГ Бојмија и ЛАГ Абер-2015, СЕГ Холдинг

Главна цел: Одржлив развој на руралните средини во Северна Македонија преку зголемена вклученост на локалните чинители во препознавање и приоретизација на вистинските потреби на заедницата – при тоа потпирајќи се на сопствените ресурси и на зголемениот ангажман на јавниот, приватниот и граѓанскиот сектор во заедничките социо-економски и еколошки иницијативи

Целна група/клучни чинители: општини, чинители во приватниот сектор, граѓански организации, локални граѓански иницијативи, носители на политики, медиуми

Крајни корисници: населението во целните подрачја во три плански региони во државата (Источен, Североисточен и Југоисточен), кои вклучуваат 18 општини

Компонента 1: Вмрежување и зајакнување

Обезбедена локална поддршка и посветеност преку поврзување со локални и национални чинители во процесот на развој и реализација на локални иницијативи, при што локалните чинители ги користат вештините да го преземат и водат идниот развој на заедницата.

Компонента 2: Мобилизација на локални ресурси за реализација на одржливи развојни модели предводени од локалните чинители

Локалните чинители соработуваат во препознавање и приоретизација на потребите на заедницата за да осмислат и имплементираат решенија кои ги адресираат проблемите и ги мобилизираат потребните ресурси.

Компонента 3: Опсег и пренос на знаење

Програмата поддржува ефективно реплицирање на одржливите развојни модели предводени од локалните чинители во други заедници и региони, споделување на добри практики и промовирање на локални иницијативи и идеи за развој преку иновативни технолошки решенија.

 

 

Оваа веб страна е подготвена од тимот на Програмата на УСАИД за развој на заедницата, имплементирана од Мрежа за рурален развој на Северна Македонија. Содржината на оваа страница не ги изразува ставовите на Агенцијата на САД за Меѓународен Развој или на Владата на Соединетите Американски држави.

За повеќе информации за работата на УСАИД во Северна Македонија, посетете ја веб страницата на УСАИД Северна Македонија, Фејсбук страница или Твитер профил.

Реализирана обука за мобилизација на фондови

Реализирана обука за мобилизација на фондови

По извршената анализа за потребите на Локалните акциски групи за обуки и менторство за градење на нивните капацитети, како една од приоритетните беше избрана обука за мобилизација на фондови. За таа цел, на 15 јули 2022 година во Кочани беше организирана ваква обука...

Прочитај повеќе...
Заедничка акција за унапредување на развојот на селото Ума

Заедничка акција за унапредување на развојот на селото Ума

На 3 јуни 2022 година, во селото Ума, општина Гевгелија, се одржа настан по повод завршување на првата заедничка акција во селото Ума, организиран од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, имплементирана од Мрежата за рурален развој на Северна Македонија, во...

Прочитај повеќе...
Завршена заедничка акција за чистење на речното корито на реката Писа

Завршена заедничка акција за чистење на речното корито на реката Писа

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...
Настан по повод завршување на првата заедничка акција во селото Ума

Настан по повод завршување на првата заедничка акција во селото Ума

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...
Посета на село Ума

Посета на село Ума

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...
Средби со локални чинители со ЛАГ Абер-2015

Средби со локални чинители со ЛАГ Абер-2015

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...
Посета на фондацијата „Прогресив Академија“

Посета на фондацијата „Прогресив Академија“

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...
Средби со локални чинители со ЛАГ Плачковица

Средби со локални чинители со ЛАГ Плачковица

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД). Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...
Средби со локални чинители со ЛАГ Бојмија

Средби со локални чинители со ЛАГ Бојмија

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД). Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...
Средби со локални чинители со ЛАГ Беласица Огражден

Средби со локални чинители со ЛАГ Беласица Огражден

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...
Средби со локални чинители со ЛАГ Малеш-Пијанец

Средби со локални чинители со ЛАГ Малеш-Пијанец

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...
Учество на Форум за земјоделски политики 2021

Учество на Форум за земјоделски политики 2021

Оваа активност е дел од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, поддржана од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).Оваа галерија е подготвена со поддршка на американскиот народ преку Агенцијата на САД за...

Прочитај повеќе...
Заедно за поубаво Пехчево: Заедничка акција за чистење на речното корито на реката Писа

Заедно за поубаво Пехчево: Заедничка акција за чистење на речното корито на реката Писа

Успешно заврши заедничката акција за чистење на речното корито на реката Писа во општина Пехчево во рамки на Програмата на УСАИД за развој на заедницата, имплементирана од Мрежата за рурален развој на Северна Македонија, во соработка со Локалната акциска група (ЛАГ)...

Прочитај повеќе...
Учество на настан за соработка, учење и приспособување, организиран од Проектот на УСАИД за мониторинг, евалуација и учење

Учество на настан за соработка, учење и приспособување, организиран од Проектот на УСАИД за мониторинг, евалуација и учење

На 7 јули 2022 година, претставници на Програмата на УСАИД за развој на заедницата се дел од настанот за соработка, учење и приспособување, организиран од Проектот на УСАИД за мониторинг, евалуација и учење, имплементиран од компанијата Индаго. Настанот беше посветен...

Прочитај повеќе...
(ВИДЕО) Реализирана заедничка акција на локалните чинители во село Ума

(ВИДЕО) Реализирана заедничка акција на локалните чинители во село Ума

Во село Ума, општина Гевгелија, Програмата на УСАИД за развој на заедницата го прослави завршувањето на првата заедничка акција во селото во рамки на Програмата. На настанот присуствуваа заменик-амбасадорот на САД во земјата - Ерик Мејер, градоначалникот на Општина...

Прочитај повеќе...
Заедничка акција за унапредување на развојот на селото Ума

Заедничка акција за унапредување на развојот на селото Ума

На 3 јуни 2022 година, во селото Ума, општина Гевгелија, се одржа настан по повод завршување на првата заедничка акција во селото Ума, организиран од Програмата на УСАИД за развој на заедницата, имплементирана од Мрежата за рурален развој на Северна Македонија, во...

Прочитај повеќе...
Градежните работи во Ума се во тек

Градежните работи во Ума се во тек

Градежните работи се во тек за поставување калдрмисана патека во Ума која води од влезот на селото до центарот на ова населено место. Оваа заедничка локална акција предвидува доизградба на дел од главната улица во традиционален стил – калдрма во должина од 185 метри...

Прочитај повеќе...
Од граѓанска иницијатива до поубав и почист јавен простор во селото Ума

Од граѓанска иницијатива до поубав и почист јавен простор во селото Ума

Благодарејќи на вклученоста на локалните чинители, селото Ума во општина Гевгелија ќе добие поубав и почист јавен простор како дел од унапредување на локалниот развој во регионот. Во рамки на Програмата на УСАИД за развој на заедницата, тимот на Мрежа за рурален...

Прочитај повеќе...
Размена на идеи за нови иницијативи за унапредување на руралниот развој во Радовиш и Конче

Размена на идеи за нови иницијативи за унапредување на руралниот развој во Радовиш и Конче

Дел од чинителите од приватниот сектор во радовишкиот регион и во селото Лубница во општина Конче разговараа со тимот кој ја имплементира Програмата на УСАИД за развој на заедницата. Имено, претставниците од Мрежата за рурален развој на СМ и ЛАГ Плачковица, на чија...

Прочитај повеќе...
Чинителите од Куманово и Старо Нагоричане „се запознаа“ со Програмата на УСАИД за развој на заедницата

Чинителите од Куманово и Старо Нагоричане „се запознаа“ со Програмата на УСАИД за развој на заедницата

Кон крајот на јануари, претставниците на Мрежата за рурален развој на СМ како имплементатор на Програмата на УСАИД за развој на заедницата придружувани од претставникот од ЛАГ Абер-2015 посетија неколку чинители од приватниот сектор кои дејствуваат во општина...

Прочитај повеќе...
Работна средба со Фондацијата „Прогресив Академија“ на тема Програма на УСАИД за развој на заедницата

Работна средба со Фондацијата „Прогресив Академија“ на тема Програма на УСАИД за развој на заедницата

Претставниците на „Мрежата за рурален развој на СМ“ – имплементатор на Програмата на УСАИД за развој на заедницата остварија работна средба со претставници од Фондацијата „Прогресив Академија“ на која беше разговарано за оваа Програма како и тековните активности и...

Прочитај повеќе...
Програмата на УСАИД за развој на заедницата „пристигна“ и во Карбинци, Конче, Радовиш и Штип

Програмата на УСАИД за развој на заедницата „пристигна“ и во Карбинци, Конче, Радовиш и Штип

За време на првата заедничката средба со градоначалникот на Општина Карбинци – Виктор Паунов, градоначалникот на Општина Конче – Златко Ристов, градоначалникот на Општина Радовиш – Ацо Ристов и градоначалникот на Општина Штип – Иван Јорданов, беше претставена...

Прочитај повеќе...
Посетите на претставниците на МРР продолжуваат на територија на ЛАГ Бојмија

Посетите на претставниците на МРР продолжуваат на територија на ЛАГ Бојмија

Продолжуваат средбите со локалните чинители кои се дел од развојот на локалните заедници! Претставниците од Мрежа за рурален развој на СМ како имплементаторски тим на Програмата на УСАИД за развој на заедницата и ЛАГ Бојмија разговараа со сопственици и претставници на...

Прочитај повеќе...
Претставена Програмата на УСАИД за развој на заедницата пред претставници од општините на територија на ЛАГ Беласица Огражден

Претставена Програмата на УСАИД за развој на заедницата пред претставници од општините на територија на ЛАГ Беласица Огражден

Една од целите на Програмата на УСАИД за развој на заедницата е да покаже дека рамномерен и одржлив развој на руралните средини е возможен со заедничка соработка на сите локални чинители кои ќе учествуваат во идентификување и приоретизација на вистинските проблеми на...

Прочитај повеќе...
Посета на општините Берово, Пехчево и Делчево со ЛАГ Малеш-Пијанец

Посета на општините Берово, Пехчево и Делчево со ЛАГ Малеш-Пијанец

Со цел запознавање на локалните чинители во општините Берово, Пехчево и Делчево со Програмата на УСАИД за развој на заедницата, тимот Мрежа за рурален развој на СМ кој ја имплементира Програмата ги посети овие општини и оствари бројни средби.     На средбата...

Прочитај повеќе...
Програмата на УСАИД за развој на заедницата беше дел од Форумот за земјоделски политики 2021

Програмата на УСАИД за развој на заедницата беше дел од Форумот за земјоделски политики 2021

Претставници од Мрежа за рурален развој на СМ кои ја имплементираат Програмата на УСАИД за развој на заедницата, присуствуваа на Форумот за земјоделски политики 2021 кој се одржа на 20 и 21 октомври во Србија на тема зелена агенда за Западен Балкан. На форумот беше...

Прочитај повеќе...

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Иницијатива „Чистење на речното корито на реката Писа“ во општина Пехчево

Цел на иницијативата: Подобрување на состојбата со животната средина преку иницирање соработка и активизам на жителите на општина Пехчево Активности: Чистење на речното корито во должина од 420 метри; Депонирање на отстранетиот нанос и органскиот отпад на соодветно...

Прочитај повеќе...

Иницијатива „Мегленија“ во село Ума, општина Гевгелија

Цел на иницијативата: Подобрување на квалитетот на живот на жителите и овозможување услови за туристички развој преку изградба на патна и комунална инфраструктура во село Ума, општина Гевгелија Активности: Чистење и трајно затворање на диви депонии во населеното место...

Прочитај повеќе...