Излезе петиот број на е-билтенот на Мрежата за рурален развој. Во него можете да прочитате за активностите на МРР и нејзините членки во периодот на месеците: октомври, ноември и декември.