Мрежата за рурален развој на Р. Македонија зеде учество во работата на организациониот комитет на манифестацијата „Денови на одгледувачи на овци и кози во Југоисточна Европа 2010“ кој се одржа од 9-10 Јуни во Маврово.

Денови на одгледувачи на овци и кози во Југоисточна Европа 2010 (Галерија)