Прва национална обука за транспарентно и одговорно управување со граѓански организации

Првата национална обука за развој на менаџерски вештини организирана во рамките на проектот „Вмрежување и застапување за зелена економија“ се одржа во Струмица на 22 и 23 ноември 2018 година.

Обука за обучувачи за финансиски менаџмент, набавки и диверзификација на финансирање

Од 28-ми до 30-ти ноември во Скопје се организираше третата од серијата обуки на обучувачи за претставници на организациите членки на Балканската мрежа за рурален развој.

Обука за обучувачи за застапување, лобирање и вмрежување

Проектот Вмрежување и застапување за зелена економија започна со имплементација на обука за развој на капацитети за програма со цел да се зајакнат капацитетите на граѓанските организации за застапување, лобирање и вмрежување и за зелено претприемништво.

Обука за обучувачи за зелена економија и претприемништво

На 13-ти и 14-ти март, во Скопје, проектот „Вмрежување и застапување за зелена економија“, во рамките на специфичниот програмски модул за обука, организираше обука на обучувачи фокусирана на зелена економија и претприемништво.

Втора обука за зелена економија и претприемништво одржана во С. Македонија

Проектот финансиран од ЕУ „Вмрежување и застапување за зелена економија“, организираше уште една обука во С. Македонија, на тема „Зелена економија и претприемништво“, овој пат за претставници на граѓанските организации од источниот дел на земјата.

ЕУ поддршка за промоција на зелена економија

На 24 и 25 септември, 21 претставник на мрежите за рурален развој на Македонија, Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Албанија, Црна Гора и Косово се собраа во Скопје за да ги зголемат своите знаења, вештини и капацитети за управување со своите организации, за да ги...

Планирање и известување за граѓански организации

Од 24-ти до 26-ти октомври, во Скопје, беше организирана втората од серијата обуки за обучувачи за претставници на организациите – членки на Балканската мрежа за рурален развој. Оваа втора обука која беше фокусирана на "Планирање и известување за граѓанските...

ФИНАНСИСКИ МЕНАЏМЕНТ

Третата национална обука за развивање генерички менаџмент вештини организирана во рамки на проектот “ Вмрежување и застапување за зелена економија”, беше одржана во Демир Капија, од 02 до 04 јули, 2019. Повеќе од 30 претставници на граѓански организации од Н....

ПЛАНИРАЊЕ И ИЗВЕСТУВАЊЕ КАЈ ГРАЃАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Втората национална обука во Македонија организиран во рамки на проектот “ Вмрежување и застапување за зелена економија”, беше одржана во Охрид, од 30 јануари до 01 февруари, 2019. Повеќе од 30 претставници на граѓански организации учествуваа на оваа обука посветена на...

Обука за Зелена економија и претприемништво

Проектот финансиран од ЕУ „Вмрежување и застапување за зелена економија“ организираше обука на тема „Зелената економија и претприемништво“ за претставниците на ГО од западниот дел на С. Македонија, што се одржа од 5 до 7 февруари 2020 година, во хотел Дрим во Струга....