Метеоролошка станица за подобра адаптација кон климатските услови во земјоделството

Денес, во Скопје, Мрежата за рурален развој на РМ и инвестициската група М6 потпишаа Меморандум за соработка за поставување на метеоролошка станица на локацијата „Лепово“, неготинско, сопственост на М6.

Споделување на првичните резултати и достигнувања од проектот на УСАИД за Адаптација на земјоделството кон климатските промени

На 30.11.2012, во хотел „Континентал“, Скопје, со почеток во 11:00 часот, Мрежата за рурален развој организираше работилница со цел споделување на искуствата од досегашните активности и добиените првични резултати од проектот на УСАИД за Адаптација на земјоделството кон климатските промени.

Јакнење на свеста за предизвиците и ефектите од климатските промени во земјоделството

Денес, 09.11.2012, во рамките на Меѓународниот саем за широка потрошувачка „Агрофуд“, во Скопје, со почеток во 11:00 часот, беше организирана конференција на тема  Влијанието на климатските промени во земјоделството, од страна на Мрежата за рурален развој на Република...

Караван за климатски промени „ПОПЛАВА, СУША, СТУД, ДА ГО СПАСАМ МОЈОТ ТРУД“

Мрежата за рурален развој на Република Македонија како спроведувач на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, има за цел во рамки на двете проектни компоненти да развива и пренесува земјоделски практики за адаптација кон климатските промени и да ја зајакне свеста на земјоделските производители и пошироката јавност за предизвиците и ефектите од климатските промени во земјоделството.

Студија за адаптација на сточарството кон климатските промени во Македонија

Во рамките на УСАИД проектот за адаптација на земјоделството кон климатските промени се започна со подготовка на „Студија за адаптација на сточарството кон климатските промени во Македонија“.

Караванот за климатски промени им помага на руралните заедници да се адаптираат

Со настанот во Свети Николе на 26 септември, Караванот за климатски промени организиран од проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени, ја заврши есенската кампања со последната од вкупно четири посети низ земјава.

Квиз за климатски промени

На 9 мај, во средното земјоделско училиште „Гоце Делчев“ во Валандово, проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени организираше Квиз за климатски промени.

УСАИД објавува студии за адаптација на земјоделството кон климатските промени

На 5 ноември, беше одржана презентација на две студии за климатски промени објавени од страна на проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени – едната е фокусирана на ефектите од климатските промени врз земјоделскиот сектор во Македонија, а другата е со фокус на нивното негативно влијание врз сточарството.

Иницијален состанок за ЛЕАДЕР пристапот

Во среда, на 11 февруари 2015 год., во општинската зграда на Берово, Мрежата за рурален развој на Република Македонија одржа иницијален состанок за промоција на ЛЕАДЕР пристапот во источниот плански регион на Македонија.

Промоција на убавините во руралните средини

Мрежата за рурален развој на Република Македонија (МРР на РМ) преку проектот на УСАИД за Адаптација на земјоделството кон климатските промени поддржа проектни иницијативи спроведени од членки на МРР кои имаа за цел да ги промовираат руралните средини и да придонесат во развојот на руралниот туризам во земјава.

Презентација на појдовни мерења во областа на сточарството

На 3 декември во Битола, Мрежата за Рурален развој на РМ преку проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени ги презентираше појдовните мерења за влијанието на топлотниот удар врз млечноста на кравите.

Презентација на појдовни мерења во областа на сточарството

По презентацијата на појдовните мерења во сточарството, одржана во Битола, која помина со бројна посетеност од сточари и советници на АПРЗ од западниот дел на Македонија, Мрежата за рурален развој на РМ, на 10 декември, организираше уште една ваква презентација, овој пат во Струмица.

УСАИД им помага на земјоделците да ги намалат негативните ефекти од климатските промени

На 21 декември, проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени презентираше сеопфатен извештај за наодите добиени од тригодишното тестирање на различни ефикасни и воедно исплатливи практики што ќе им помогнат на земјоделците да ја намалат ранливоста на земјоделското производство од негативното влијание на климатските промени.

Промоција на EU LEADER пристапот во југоисточниот плански регион на Р. Македонија

На 18 февруари, во хотелот Романтик, Дојран, Мрежата за рурален развој (МРР на РМ) заедно со Центарот за развој на југоисточниот плански регион (ЦРЈИПР), одржа информативна работилница, на која ги презентираше активностите поврзани со EU LEADER пристапот и даде осврт на значењето на LEADER како идна ИПАРД мерка во Република Македонија.

Промоција на ЕУ ЛЕАДЕР пристапот во источниот плански регион на Р. Македонија

На 22 февруари, во Штип, беше промовиран ЕУ ЛЕАДЕР пристапот, пред повеќе од 30 претставници на локалната самоуправа, граѓанскиот и бизнис секторот од источниот плански регион на Р. Македонија.

Одржана Првата национална конференција за климатските промени и македонското земјоделство

На 31 март, во Струмица, со заедничка соработка на проектот „Институционална подршка на Федерацијата на фармерите на РМ“ We Effect – ФФРМ, проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени и Амбасадата на Кралството Шведска, беше организирана првата Национална конференција на тема „Македонското земјоделство и климатските промени“.

Посета на ЕЛАРД во Македонија

На 26 и 27 мај, претседателот на Европската ЛЕАДЕР асоцијација за рурален развој – ЕЛАРД, г-ѓа Кристина Таметс, ја посети Македонија заедно со двајца претставници на Националната мрежа за рурален развој на Естонија и Министерството за рурален развој на Естонија.

ЛАГ – од локална иницијатива до водечки концепт за развој на руралните заедници

На 4 ноември, во Штип, Мрежата за рурален развој на Република Македонија (МРР на РМ) го организираше настанот „ЛАГ – од локална иницијатива до водечки концепт за развој на руралните заедници“ со цел да претстави 4 иницијативи за формирање на Локални акциски групи (ЛАГ-ови) создадени во согласност со ЕУ ЛЕАДЕР пристапот.

Презентација на резултати од имплементацијата на мерките за адаптација на сточарството кон климатските промени

Повеќе од 100 земјоделци и советници на АПРЗ (Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството), на 10 ноември 2016 год., се собраа во Бизнис салата на Скопскиот саем, за да дознаат какво влијание имаат климатските промени во сточарството и да научат како да го зачуваат производството.

ЗАТВОРАЊЕ НА ПРОЕКТОТ НА УСАИД ЗА АДАПТАЦИЈА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО КОН КЛИМАТСКИТЕ ПРОМЕНИ

На 15 декември 2016 год., во хотелот „Александар Палас“ во Скопје, проектот на УСАИД за адаптација на земјоделството кон климатските промени со свечен настан ги одбележа резултатите од петгодишната успешна работа во воведување на едноставни и исплатливи земјоделски адаптивни практики кои адресираат значаен проблем како што се климатските промени.